• Starosel
  • Starosel
  • Starosel
  • Starosel
  • Starosel

Logistika tovaru Starosel Slovakia s.r.o.

Destiláty:
Obsah fliaš 0,5l; hmotnosť - 1 fľaše 0,90 kg; výška fľaše 32 cm, šírka fľaše pri dne 7,5 cm.
Balenie: Fľaše sú balené 6ks – kartón; Kartón ma rozmer 25x16x33 cm; celková hmotnosť 6 fliaš v kartóne je 5,80 kg
Paleta: Balené sú v 4 vrstvách; jedna vrstva obsahuje 21 kartónov; paleta 84 kartónov = 504 fliaš
Hmotnosť tovaru na jednej palete – 487,2 kg

Vína:
Obsah fliaš 0,75l; hmotnosť - 1 fľaše 1,34 kg; výška fľaše 30 cm, šírka fľaše pri dne 7,2 cm.
Balenie: Fľaše sú balené 6ks – kartón; Kartón ma rozmer 26x18x31 cm; celková hmotnosť 6 fliaš v kartóne je 8,44 kg
Paleta: Balené sú v 4 vrstvách; jedna vrstva obsahuje 19 kartónov; paleta 76 kartónov = 456 fliaš
Hmotnosť tovaru na jednej palete – 641,44 kg